Warning: file_put_contents(../cache/articles/834.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client664/web1464/web/app/lib/functions.php on line 837 Solární panely - Tepelná čerpadla

Solární panely

Solární panely

25. 11. 2011, 11:38

Slunce,zdroj života vyzařuje energii ve formě elektromagnetického záření které vniká z termonukleárních reakcí, kdy dochází k přeměně vodíku na hélium.

Slunce a jeho využití

Slunce spotřebuje a přemění 700 miliónů tun vodíku na 695 tun hélia. Zbylých 5 miliónů tun je přeměněno na na energii z níž 96% činí elektromagnetické záření a 4% elektronová neutrina. Jaké jsou možnosti využití výše uvedených skutečností pro solární panely?

Solární energie je z hlediska energetické spotřeby lidstva stále jednou z nejméně využívaných. Prioritními zdroji energie jsou ropa, uhlí, zemní plyn a energie využitá z jádra. Jedná se o takzvané neobnovitelné zdroje. Vědci a energetici si tuto skutečnost uvědomují stále více s tím, jak se posunují technologické možnosti, dostávají se do popředí i technologie na využití energie ze slunce. Solární panely.

V dnešní době je solární energie tou nejlevnější dostupnou energií, pokud pomineme náklady na vývoj a výrobu spolu s dalšími obnovitelnými zdroji jako jsou voda, vítr či biomasa.Vznikají stále nové, modernější a výkonnější solární panely, respektive systémy které budou schopny vyrábět mnohem větší množství energie a budou méně závislé na přímém slunečním svitu.To znamená, že budou vyrábět energii i při zatažené obloze. Dnes jsou nejvyužívanějšímy solárními systémy termické solární panely a fotovoltaické solární panely.

Termické solární panely slouží k výrobě tepelné energie, to znamená k ohřevu uživotkové vody, výrobě páry nebo například k přípravě procesního tepla, respektive technologického tepla. Termické solární panely rozdělujeme do tří skupin

  • bazénové sluneční kolektory
  • ploché sluneční kolektory
  • vakuové sluneční kolektory

Základem termického kolektoru je absorbér, čili deska, trubice která se nachází uvnitř kolektoru. Na povrchu absorbéru se sluneční záření přeměňuje na sluneční energi.

Zcela jinou dynamiku využití skýtají fotovoltaické solární panely – kolektory. Fotovoltaické solární panely slouží k výrobě elektřiny,která je využívána plošně a je dodávána do elektrické sítě. Základ fotovoltaického solárního panelu jsou solární články. Jedná se o plochou, polovodičovou součástku která při dopadu slunečního světla,záření na svůj povrch uvolňuje elektrony,což produkuje napětí 0,6 – 0,7V.V polovodiči při reakci vznikající dopadem slunečního světla na jeho povrch vznikají elektrické náboje které jsou následně jako elektrická energie odváděné do akumulátoru. Nejběžnějšími solárními články jsou články na bázi křemíku. Stejně jako termické solární kolektory tak i fotovoltaické solární panely dělíme do základních skupin a to na

  • ostrovní solární systémy

a

  • solární systémy zapojené do sítě
Zobrazení: 203792 Hodnocení:


diskuze
Počet komentářů: 7

Poslední diskuze
Článek: Tepelná čerpadla – historie a vývoj Datum posledního komentáře: 9.3.2012
Článek: Solární kolektory obecně Datum posledního komentáře: 9.3.2012
Článek: Solární panely Datum posledního komentáře: 22.8.2012
Článek: Tepelná čerpadla - teplo napůl zdarma Datum posledního komentáře: 9.10.2017
Článek: Tepelné čerpadlo země - voda Datum posledního komentáře: 9.3.2012
Nejkomentovanější
Článek: Tepelná čerpadla - teplo napůl zdarma Počet komentářu: 11
Článek: Tepelná čerpadla – historie a vývoj Počet komentářu: 9
Článek: Tepelné čerpadlo země - voda Počet komentářu: 8
Článek: Solární panely Počet komentářu: 7
Článek: Solární kolektory obecně Počet komentářu: 5